Domofon seçmədən öncə nələri bilməlisiniz?

Domofon seçmədən öncə nələri bilməlisiniz?Hazırda evlərimizə aldığımız hər şeydə axtardığımız ən vacib xüsusiyyət onun kifayət qədər funksional olması və bizim təhlükəsizliyimizi təmin etməsidir. Təhlükəsizlik dedikdə isə ilk öncə domofonlar barədə düşünməli olduğunuzu desək, şübhəsiz ki, yanılmarıq. Hal-hazırda onlar müasir texnogen məişətin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunurlar, hətta bəziləri onun ev infrastrukturunun ideal və ayrılmaz elementi olduğunu düşünürlər.
Domofonların texniki xüsusiyyətləri onların növlərindən asılı olaraq bir-birindən fərqlənsə də, müxtəlif növləri və onların işləmə prinsipi arasında ciddi fərq yoxdur. Seçim etmədən öncə onların texniki xüsusiyyətləri barədə tam məlumatlı olmalısınız, bu sizə alış-veriş zamanı daha rahat və asanlıqla seçim etməkdə çox kömək olacaqdır. İlk növbədə onu qeyd edək ki, domofon sistemləri öz özlüyündə girişə nəzarət və girişin məhdudlaşdırılması sistemidir. Ona görə də bir çoxları avtomatik qadağa qoyan cihazlarla birgə təchiz edilirlər və ya həmin cihazların sistemi isə inteqrasiya halında quraşdırılırlar. Domofonlar hesabına evə və yaxud digər məkana giriş və yaxud çıxış məhdudlaşdırılır, bu məhdudlaşdırılma isə radio siqnal və ya naqillər hesabına baş verir. Bizim qısaca izah etdiyimiz işləmə prinsipi nümunəsi sadə quruluşlu domofonlara aiddir, daha mürəkkəb sistemlər isə bütün bir binanın giriş-çıxışını məhdudlaşdıra bilir ki, bu da haqqında danışdığımız ev alətlərinin sırf təhlükəsizlik baxımından çox yararlı olduğunu bir daha sübut edir. Müasir çox mənzilli yaşayış binalarında tez-tez istifadə edilən domofonlar aşağıdakı funksiyalara malik olurlar:
Audio funksiyası- binanın blokunda quraşdırılmış əlaqə üçün cihaz bir başa evin içi ilə bağlanmış olur ki, bu da sizə binaya giriş-çıxışı öz mənzilinizdən çıxmadan belə tənzimlənməyə imkan verir.
Təhlükəsizlik əlaqələndirməsi-Domofonların bu funksiyaya malik olduqda, onlar yanğın, oğurluq və digər xoşagəlməz halların təsirlərinin azaldılmasından ötrü əlaqədar orqanlara məlumatların dərhal ötürülməsini nəzarətdə saxlayaraq mümkün fövqəladə halların təsirinin minimuma endirilməsində mühüm rol oynayırlar.
Monitorinq sistemi-Bu texniki xüsusiyyət isə kənar şəxslərin müəyyən edilməsi üçün video müşahidə aparılaraq nəticələr qeydə alınıb incələnməsini və lazımi informasiyanın ötürülməsini təmin edirlər.
Mürəkkəb funksiyaya malik domofonlar çox mənzilli binalarda istifadə edilsə də, bu o demək deyil ki, onların şəxsi evlərdə də istifadəsinə ehtiyac yoxdur. Əslində onlar ilk növbədə təhlükəsizlik təminatçısı rolunda çıxış etdiyi üçün, onlar həm şəxsi evlərdə, həm də mənzillərdə quraşdırılması vacib olan cihazlardan biridir. Məsələn şəxsi evlərdə darvazada quraşdırılmış sadə və ya mürəkkəb sistem darvazanı evdən çıxmadan açmağa və lazım gəldikdə giriş-çıxışı məhdudlaşdırmağa imkan verir.
Elektron bir avadanlıq olduğundan digər bütün elektron avadanlıqlar kimi onu da seçərkən onun texniki xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Həmçinin domofonun kənarda yerləşdirilən qurğusu möhkəm və dözümlü materialdan olmalıdır. Xüsusən bu qurğu blokda deyil, açıq havada quraşdırılacaqsa qoruyucularla təchiz edilməsi ən vacib şərtdir. Bu qoruyucular onu müxtəlif dəyişkən havanın təsirlərindən, sınmadan, qırılmadan, əzilmədən, islanmadan və digər hallardan mühafizə olunmasından ötrü vacibdir. Domofonun məkanın içərisində yerləşdirilən hissəsi isə kifayət qədər praktiki olmalıdır.
Domofon seçimində standartların vacibliyi
Bundan əlavə seçərkən diqqət ediləcək məqam standartlardır, çünki bütün elektrik malları kimi onun da istehsalı və istismarı bir standarta əsaslanır. Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq istehsal edilmiş domofon sistemləri, belə standarta uyğun olmadan buraxılan cihazlardan əlbəttə ki, üstün olacaqdır. Çünki standarta uyğun cihaz həm uzunmüddətli istifadəyə daha yararlı olur, həm də beynəlxalq standartlara uyğun olan domofonlar xarab olduqda onun təmiri üçün mütəxəssis tapmaq daha asan olur.
Görünüş və funksionallığın önəmi
Seçiminizə təsir edən digər bir amil onun görünüşüdür. Elə seçim etməlisiniz ki, onun evin içərisində yerləşdirəcəyiniz qurğusu mənzilinizin interyeri və dizaynı ilə ahəngdə olsun. Həmçinin, onun funksionallığına da diqqət yetirmək önəmlidir, belə ki, onun malik olduğu funksiyaların hər biri praktiki əhəmiyyət daşımalıdır. Elə hallar ola bilər ki, əldə etmək istədiyiniz domofonun funksiyaları çox olsun, lakin sizin situasiyanızda buna elə də ehtiyac olmasın. Bu halda daha sadə quruluşa malik domofonlara üstünlük verməyinizi tövsiyə edərdik.

Tarix: 8 Jan 2022 | Baxılıb: 96

Ümumi

İP domofonlarla analoq domofonların müqayisəsi

Son zamanlar evlərdə təhlükəsizlik məqsədiylə istifadə olunan cihazların sayı kəskin sürətdə artmaqdadır. Texnologiyanın inkişafı ilə bu cihazların evlərdə, iş yerlərində tətbiqi çox geniş yayılmışdır. Kamera müşahidə sistemləri